Norsk plantenavn: Vanlig hundepersille
Vitenskaplig:  Aethusa cynapium ssp cynapium
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Bakklandet, Trondheim
Dato:
23.08.2009
Voksested:
Vegkant/blomsterbed
H°yde over havet:
UTM: 32V 7033983 N, 0570020 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,427453 N, 10,402995 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14