Norsk plantenavn: Hestehamp
Vitenskaplig:  Conyza canadensis
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Kongsberg
Dato:
31.07.2006
Voksested:
Skrotemark
H°yde over havet:
UTM: 32V 6615815 N, 0536204 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 59,678790 N, 9,642862 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14