Norsk plantenavn: Sumphaukeskjegg
Vitenskaplig:  Crepis paludosa
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Skaun
Dato:
27.08.2005
Voksested:
Høgstaudeskog
Høyde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14