Norsk plantenavn: Lodnebregne
Vitenskaplig:  Woodsia ilvensis
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
yer
Dato:
19.07.2006
Voksested:
Bergskrent i skog
Hyde over havet:
595
UTM: 32V 6796019 N, 0574190 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 61,291286 N, 10,384476 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14