Norsk plantenavn: ┼kerforglemmegei
Vitenskaplig:  Myosotis arvensis
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Moholt, Trondheim
Dato:
07.06.2004
Voksested:
Brakkmark
H°yde over havet:
110
UTM: 32V 7032565 N, 0571815 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,414374 N, 10,438310 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14