Norsk plantenavn: Engforglemmegei
Vitenskaplig:  Myosotis scorpioides
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Leirfossen, Trondheim
Dato:
16.07.2004
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
UTM: 32V 7029105 N, 0569765 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,383737 N, 10,395759 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14