Norsk plantenavn: Sørlig knoppsmåarve
Vitenskaplig:  Sagina nodosa ssp nodosa
Lenker: Artskart DVF         
Eksemplarene funnet ved stranda er ganske forskjellige fra tørrberg-funnet. Begge ser imidlertid ut til å være ssp nodosa, da de har kjertelbehåring.

Funnsted:
Brennberga, Malvik
Dato:
26.07.2006
Voksested:
Lavbevokst tørrberg
Høyde over havet:
178
UTM: 32V 7031512 N, 0591893 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,400318 N, 10,839606 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Lade, Trondheim
Dato:
03.08.2005
Voksested:
Svaberg
Høyde over havet:
UTM: 32V 7037015 N, 0572885 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,454081 N, 10,461765 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Leangenbukta, Trondheim
Dato:
23.07.2004
Voksested:
Svaberg
Høyde over havet:
4
UTM: 32V 7035665 N, 0573995 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,441740 N, 10,483392 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14