Norsk plantenavn: Fjellstjerneblom
Vitenskaplig:  Stellaria borealis
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Tingsvaet, Oppdav
Dato:
18.07.2010
Voksested:
Vierkratt
H°yde over havet:
UTM: 32V 6912559 N, 0532315 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 62,343103 N, 9,624001 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14