Norsk plantenavn: Storkonvall
Vitenskaplig:  Polygonatum multiflorum
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Dybdahls vei, Trondheim
Dato:
30.06.2005
Voksested:
Kratt
H°yde over havet:
   
 
   


Funnsted:
Rotvoll, Trondheim
Dato:
25.05.2006
Voksested:
Skrotemark
H°yde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14