Norsk plantenavn: Sotstarr
Vitenskaplig:  Carex atrofusca
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ved Skrika, Rennebu
Dato:
06.07.2006
Voksested:
Bekkekant
H°yde over havet:
UTM: 32V 6963731 N, 0527016 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 62,802816 N, 9,529793 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14