Norsk plantenavn: Strengstarr
Vitenskaplig:  Carex chordorrhiza
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Lauvdalen, Malvik
Dato:
22.06.2008
Voksested:
Rikmyr
H°yde over havet:
UTM: 32V 7022896 N, 0593525 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,322608 N, 10,867233 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14