Norsk plantenavn: Dystarr
Vitenskaplig:  Carex limosa
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Lauvdalen, Malvik
Dato:
22.06.2008
Voksested:
Rikmyr
H°yde over havet:
UTM: 32V 7022850 N, 0594203 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,322018 N, 10,880734 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Strindamarka, Trondheim
Dato:
29.06.2005
Voksested:
Myr
H°yde over havet:
UTM: 32V 7030775 N, 0572840 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,398106 N, 10,458016 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14