Norsk plantenavn: Dronningstarr
Vitenskaplig:  Carex pseudocyperus
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ved Leikvollhallen, Buskerud
Dato:
07.08.2014
Voksested:
Oppsamlingsrenne for overflatevann
H°yde over havet:
UTM: 32V 6632842 N, 0580969 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 59,825340 N, 10,444100 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14