Norsk plantenavn: Beitestarr
Vitenskaplig:  Carex viridula ssp viridula
Lenker: DVF         

Funnsted:
Stavsengan, Melhus
Dato:
08.07.2013
Voksested:
Bratt, grusig elvebredd
H°yde over havet:
UTM: 7021587 N, 0564045 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,317350 N, 10,278360 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14