Norsk plantenavn: Junkerbregne
Vitenskaplig:  Polystichum braunii
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Rauberga, Selbu
Dato:
18.06.2008
Voksested:
Almeli
Høyde over havet:
UTM: 32V 7004115 N, 0613491 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,148407 N, 11,252361 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Bratt li nord for Rotla, Selbu
Dato:
27.07.2013
Voksested:
Bratt sørvendt li med blandingsskog
Høyde over havet:
UTM: 32V 7009551 N, 0612235 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,197550 N, 11,231210 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14