Norsk plantenavn: Åkersnelle
Vitenskaplig:  Equisetum arvense ssp arvense
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Sæterbakken, Trondheim
Dato:
30.04.2004
Voksested:
Høyde over havet:
   
 
   
Vårstengel


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14