Norsk plantenavn: Skavgras
Vitenskaplig:  Equisetum hyemale
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Strindamarka, Trondheim
Dato:
24.06.2007
Voksested:
Nordvendt skogkant
Høyde over havet:
UTM: 32V 7031895 N, 0574658 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,407778 N, 10,494914 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Smådøl, Nore og Uvddal
Dato:
11.06.2006
Voksested:
Sørvendt bergskråning
Høyde over havet:
UTM: 32V 6696100 N, 0477250 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 60,400620 N, 8,587127 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14