Norsk plantenavn: Trillingsiv
Vitenskaplig:  Juncus triglumis ssp triglumis
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ved Unna, Oppdal
Dato:
08.08.2007
Voksested:
Elvebredd
H°yde over havet:
UTM: 32V 6931888 N, 0543421 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 62,515455 N, 9,843303 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14