Norsk plantenavn: Hvitfrytle
Vitenskaplig:  Luzula luzuloides
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Lade, Trondheim
Dato:
25.06.2005
Voksested:
Skog
H°yde over havet:
UTM: 32V 7037105 N, 0571915 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,455086 N, 10,442359 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14