Norsk plantenavn: Nyserot
Vitenskaplig:  Veratrum album
Lenker: Artskart         

Funnsted:
Dybdahls vei, Trondheim
Dato:
22.06.2005
Voksested:
Natureng
Høyde over havet:
   
 
   
Antakelig gjenstående fra gammel hage?


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14