Norsk plantenavn: Myrmjølke
Vitenskaplig:  Epilobium palustre
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Øyabukta, Hemne
Dato:
18.07.2008
Voksested:
Fuktig eng
Høyde over havet:
UTM: 32V 7026138 N, 0498224 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,363923 N, 8,964495 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Moholt Trondheim
Dato:
21.07.2004
Voksested:
Bekkefar
Høyde over havet:
UTM: 32V 7032825 N, 0571945 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,416680 N, 10,441030 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14