Norsk plantenavn: Ormetunge
Vitenskaplig:  Ophioglossum vulgatum
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Tenna, Her°y
Dato:
01.08.2016
Voksested:
Kalkrik kystlynghei
H°yde over havet:
UTM: 32V 7318763 N, 0648476 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 65,955020 N, 12,266790 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14