Norsk plantenavn: Nordlig tungras
Vitenskaplig:  Polygonum aviculare ssp boreale
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ranheim, Trondheim
Dato:
11.07.2007
Voksested:
Skrotemark/natureng
Høyde over havet:
UTM: 32V 7034343 N, 0576442 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,429363 N, 10,531793 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Uvanlig sterk rødfarge på dette eksemplaret. Litt usikker på underart. Bra med blomster nedover grenene, butt bladspiss og tilstedeværende bladstilk kan tyde på nordlig tungras.


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14