Norsk plantenavn: Engsyre
Vitenskaplig:  Rumex acetosa
Lenker: Artskart DVF NBF KV         

Funnsted:
Moholt, Trondheim
Dato:
19.06.2004
Voksested:
Natureng
H°yde over havet:
90
UTM: 32V 7032455 N, 0571865 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,413377 N, 10,439262 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14