Norsk plantenavn: Vanlig h°ymole
Vitenskaplig:  Rumex longifolius
Lenker: Artskart DVF NBF KV         

Funnsted:
Lerkendal, Trondheim
Dato:
20.07.2004
Voksested:
Skrotemark
H°yde over havet:
35
UTM: 32V 7032535 N, 0570225 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,414421 N, 10,406464 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14