Norsk plantenavn: Furuvintergrønn
Vitenskaplig:  Pyrola chlorantha
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Storberget, Hemne
Dato:
03.07.2010
Voksested:
Brattlendt sørvestvendt blandingsskog
Høyde over havet:
UTM: 32V 7028461 N, 0500493 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,384776 N, 9,009863 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Brennberga, Malvik
Dato:
02.07.2006
Voksested:
Tørr furuskog
Høyde over havet:
210
UTM: 32V 7031697 N, 0591610 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,402051 N, 10,834050 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14