Norsk plantenavn: Skogskjegg
Vitenskaplig:  Aruncus dioicus
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Lade, Trondheim
Dato:
03.07.2005
Voksested:
Strandkant
H°yde over havet:
UTM: 32V 7036455 N, 0573105 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,449012 N, 10,465919 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14