Norsk plantenavn: Lappvier
Vitenskaplig:  Salix lapponum
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Fonna, Aure
Dato:
02.07.2010
Voksested:
Blokkmark
H°yde over havet:
UTM: 32V 7027175 N, 0487539 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,373017 N, 8,750805 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14