Norsk plantenavn: Flôtgras
Vitenskaplig:  Sparganium angustifolium
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Innervatnet, Hemne
Dato:
19.07.2008
Voksested:
Innsjøkant
Høyde over havet:
UTM: 32V 7031860 N, 0490381 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,415152 N, 8,807357 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14