Norsk plantenavn: Vanlig stornesle
Vitenskaplig:  Urtica dioica ssp dioica
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Dybdahls vei, Trondheim
Dato:
30.06.2005
Voksested:
Vegkant
H°yde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14